Cahaya Ummi Islamic School (CUIS)
adalah sebuah sekolah rendah swasta bercorak intergrasi yang menyimbangkan antara keprluan duniawi dan akhirat kepada para pelajarnya.


CUIS telah ditubuhkan pada tahun 2005. CUIS sekarang adalah di bawah Pengurusan Cahaya Ummi Sdn Bhd yang mana pemegang-pemagang sahamnya yang majoritinya adalah dari kalangan Ibu Bapa. CUIS di terajui oleh tenaga pengajar dan pihak pengurusan yang komited untuk melihat pelajar-pelajar mereka menjadi insan yang berilmu, terpelajar dan memiliki akhlak-akhlak yang mulia.

VISI CUIS

-> Menerapkan pendidikan berlandaskan ajaran Islam & Akademik


-> Membentuk sahsiah pelajar berpandukan Al Quran dan Sunnah


-> Memahami personaliti pelajar dan menggunakan

pendekatan yang terbaik

KURIKULUM

>> KBSR

- Bahasa Melayu,
- Bahasa Inggeris
- Matematik, Sains
- Kemahiran Hidup
- Kajian Tempatan
- Pendidikan Seni
- Pendidikan Jasmani
- Kesihatan
- Sivik
- Muzik
- Komputer
- Ko Kurikulum

>>AGAMA

- Tauhid
- Tajwid
- Sirah
- Feqah
- Akhlak
- Jawi
- Bahasa Arab
- Tilawah/Iqra'
- Hafazan

Free Hit Counter
Web Site Hit Counter started January 25th 2008
No posts.
No posts.